Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

 
Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti
 
 • Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem
 • Hudební výchova
 • Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. 
 • Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
 • Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku
 • Kroužek tancování 
 • Pravidelné výlety (jednou týdně)
 • VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo
 • Předškolní příprava
 • Ranní kruh
 • Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte
 • Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení
 • Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé. 

Celodenní program 2021/2022
 
 • 07.30–08.00 přivítání dětí
 • 08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh
 • 08.30–09.00 snídaně
 • 09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit
 • 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku
 • 12.00–12.30 oběd 
 • 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny
 • 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava, individuální výuka
 • 14.40–15.00 svačina
 • 15.15–16.00 zájmové kroužky
 • 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava, individuální výuka
 
Aktuální kroužky pro školní rok 2021/2022
 
 • Tanečky s angličtinou - pondělí 15:15 - 16:00
 • Hudební výchova  - úterý 15:15 - 16:00
 • Logopedie  - středa 15:15- 16:00 
 • Angličtina  – středa v 9:00-9:45, 9:45-10:30
 • Vaření  - pátek 9:00 - 10:00
 • Každé odpoledne individuální výuka podle potřeb každého dítěte na základě osobního hodnocení + příprava předškoláků.

 

 

Naše mateřská škola je nositelem projektů:

 • "Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Mateřské škole Chytráček". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  personální podpora školky,  komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001509

 • "Šablony III pro Mateřskou školu Chytráček" Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017772

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

 • Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
 • Projektový den ve škole 

Facebook

Partneři

Scroll Effect Pro