Program určený pro děti od 3 do 8 let, kteří chodí  k nám do školky a také pro nové kamarády, co se nechtějí v létě nudit.

Průběh od 1.7 do 31.8.2021. Otevírací doba: 7:30-17:30. V týdnu od 5.7 do 9.7.2021 školka bude zavřena.

Zaměření:

 • Environmentální a polytechnická výuka
 • Dílničky pro malé kutily

Činnosti: 

1-16.7 Vyrábíme a zdobíme dřevěný lis na listy a květiny. Sběr a poznávání místních rostlin. Herbář.  

19-23.7 Práce s mozaikou. Zdobení květináče.

26-30.7 Vyrábíme dřevěný stojánek na tužky.  

2-6.8 Výroba dřevěných panáčků.

9-13.8  Netopýr z klacíků vzhůru nohama.       

16-20.8 Příšerky z kulatin.

23-31.8 Dřevěné konstrukce.

Na co se mají dětí těšit?

 • Dílna s přírodními materiály;
 • Krmení obyvatelů školní zahrady- morčátek;
 • Pěstování rostlinek na zahrádce MŠ;
 • Hry v přírodě;  
 • Hry v bazénku;
 • Lanové hry;
 • Obědy a svačinky na zahradě;
 • Každý pátek vaření na zahradě;
 •  Vodní zábava (hry s vodou);
 • Zmrzlinové dny a mnoho dalšího.

Jak to u nás v létě v průběhu dne bude vypadat

 • 7:30 - 8:00 příchod dětí/volné hry.
 • 8:00- 8:30 ranní rozcvička.
 • 8:30 - 8:45 snídaně.
 • 09:00 - 12:00  tvoření z přírodních materiálu, krmení zvířat, zalévání rostlin, hry venku.
 • 12:00 - 12:30 oběd.
 • 12:30-13:00 ústní hygiena.
 • 13:00 - 14:30 společné zpívání před spaním, spánek, předškolní příprava.  
 • 15:00 - 15:15 svačina.
 • 15:15 - 17:30 hry na zahradě, koupání v bazénku, tvořivé činnosti, předškolní příprava

Přihláška na Letní program zde 

Cena permanentky letní provoz 2021

jeden den=(07.30-17.30) 
Předplatné
Cena za 1 den Platnost*
5 dní 530 Kč  1.7-31.8.
10 dnů 510 Kč 1.7-31.8.
20 dnů 490 Kč 1.7-31.8.

Cena zahrnuje:

 • snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina,
 • výlety,
 • materiály,
 • jiné doplňkové služby.

*za nevyužité dny během doby platností permanentky peníze se nevracejí

Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

 
Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti
 
 • Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem
 • Hudební výchova
 • Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. 
 • Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
 • Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku
 • Kroužek tancování 
 • Pravidelné výlety (jednou týdně)
 • VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo
 • Předškolní příprava
 • Ranní kruh
 • Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte
 • Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení
 • Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé. 

Celodenní program 2020-2021
 
 • 07.30–08.00 přivítání dětí
 • 08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh
 • 08.30–09.00 snídaně
 • 09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit
 • 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku
 • 12.00–12.30 oběd 
 • 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny
 • 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava, individuální výuka
 • 14.40–15.00 svačina
 • 15.15–16.00 zájmové kroužky
 • 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava, individuální výuka
 
Aktuální kroužky pro školní rok 2020/2021
 
 • Tanečky s angličtinou - od 9.2020 do 6.2021 vždy v pondělí 15:15 - 16:00
 • Hudební výchova  - od 9.2020 do 6.2021 vždy v úterý 15:15 - 16:00
 • Logopedie  - od 9.2020 do 6.2021  vždy ve středu 15:15- 16:00 
 • Angličtina  – od 9.2020 do 6.2021 vždy ve středu v 9:00-9:45, 9:45-10:30
 • Vaření  - od 9.2020 do 8.2021 pátek 9:00 - 10:00
 • Každé odpoledne individuální výuka podle potřeb každého dítěte na základě osobního hodnocení + příprava předškoláků.

 

 

Naše mateřská škola je nositelem projektů:

 • "Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v Mateřské škole Chytráček". Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  personální podpora školky,  komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001509

 • "Šablony III pro Mateřskou školu Chytráček" Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017772

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

 • Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
 • Projektový den ve škole 

Facebook

Partneři

Scroll Effect Pro