Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

iq-school soukromá mateřská škola praha 9 - Horní Počernice
   

 

Vítejte v naší IQ školce!

Den otevřených dveří 

Ve středu 25.4.2018 pro rodiče a jejich děti proběhne v MŠ IQ school den otevřených dveří

Uchazeče o zápis do naší mateřské školy seznámíme s prostředím školky a poskytneme informace ohledně výchovy a vzdělávání, děti se mohou zapojovat do činností v jednotlivých třídách, které budou během prohlídky probíhat. 

Termín a čas konání:  

25.4   od 9:00 do 10:00 

            od 16:00 do 17:00 

 --------------------------------------

Zápis na školní rok 2018/2019  

Středa 30.5.2018 od 13.30 do 17.30 hod.  

adresa: Krčínská 2511/5

Praha - Horní Počernice 

U zápisu odevzdá zákonný zástupce vyplněný evidenční list. Zde ke stažení 

K přihlášce je nezbytné doložit: 

1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Formulář ke stažení zde

2) v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře;  

3) rodný list dítěte;  

4) průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči; 

5) U cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu na území ČR.

-------------------------------------- 

   Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

--------------------------------------

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:
 
Třída Hvězdiček (2-3 let)

 

Třída Sluníček (4-6 let)

  Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem  
 Hudební výchova
 Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. Ranní rozcvička se koná v angličtině
 Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
Vaření 
Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku 
Každý čtvrtek kroužek tancování  
 Kurz plávání 
Pravidelné výlety (jednou týdně) 
   VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo
   Předškolní příprava
  Ranní kruh v angličtině 
  Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte
  Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení
    Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé.

--------------------------------------

Celodenní program

 Přehled akci s účastí rodičů 2017/2018

 07.30–08.30 přivítání dětí, ranní rozcvičení v angličtině

 08.30–09.00 snídaně

 09.00–09.15 ranní kruh

 09.10–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit

 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku

 12.00–12.30 oběd 

 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny

 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava

 15.00–15.30 svačina

 15.30–16.00 zájmové kroužky

 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava

 19.10.2017 – 16:30 Vaření s maminkou. 

30.11.2017 – 16:00 crazy hair day

14.12.2017 – 16:00 Besídka. 

25.1.2018 – 16:30 Divadelní večer pro rodiče.

2.2018 – 09:30 Povolání.

29.3.2018 – 16:00 Kavárna.

26.4.2018 – 16:00 Výtvarná dílna.

11.6.2018 – 16:00 Besídka.

28.6.2018 – 16:00 Sportovní den s tatínkem

 

 Aktuální kroužky pro školní rok 2017/2018

Angličtina - od 9.2017 do 6.2018  vždy v pondělí 15:30-16:15, 

Hudební výchova - od 9.2017 do 6.2018 vždy v úterý 15:30 - 16:15

Logopedie - od 9.2017 do 6.2018  vždy ve středu 15:30- 16:00

Tanečkyod 10.2017 do 5.2018 vždy ve čtvrtek 15:30 - 16:15

Vařeníod 9.2017 do 8.2018 pátek 9:30 - 10:30

Plavání - od 9.2017 do 6.2018 9:20 - 11:00 každou druhou středu

 --------------------------------------

Naše mateřská škola je nositelem projektu s názvem: 

"Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ"

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Tento projekt je spolufinancován EUROPSKOU ÚNIÍ 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP - Čtenářská pregramotnost, inkluze
  • Prevence logopedických vad a komunikačních problémů, prostřednictvím absolvování vzdělávacích programů rozšířit síť logopedických asistentů
  •  Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu. 

---------------------------------------------------------------------------------

PARTNEŘI

 

 

     

stažený_soubor.png